T.O.A.

2021 ANUNCIO DE REGATA REGATA MAR DE MAELOC XACOBEO 21,22

2021-AR MMTX

2021 INSTRUCCIONES DE RAGATA MAR DE MAELOX XACOBEO 21.22

2021-IR MMTX

2021 REGLAMENTO GRAN TROFEO MAR DE MAELOC

2021 REGLAMENTO GRAN TROFEO MAR DE MAELOC

LINK LOCALIZADO REGATA MAR DE MAELOC XACOBEO 21.22

https://www.localizatodo.com/regata/xacobeo2021